گیفت کارت اسکایپ

 • گیفت کارت 10 دلاری اسکایپ

  63,500 تومان یکبار
  خارج از دسترسی
 • گیفت کارت 25 دلاری اسکایپ

  155,500 تومان یکبار
  خارج از دسترسی
 • گیفت کارت 50 دلاری اسکایپ

  311,000 تومان یکبار
  خارج از دسترسی