گیفت کارت پلی استیشن پلاس

 • گیفت کارت یک ماهه پلی استیشن پلاس

  • آمریکا
  69,900 تومان یکبار
  خارج از دسترسی
 • گیفت کارت سه ماهه پلی استیشن پلاس

  • آمریکا
  149,000 تومان یکبار
  خارج از دسترسی
 • گیفت کارت شش ماهه پلی استیشن پلاس

  • آمریکا
  300,000 تومان یکبار
  خارج از دسترسی