گیفت کارت پلی استیشن

 • گیفت کارت 3 دلاری پلی استیشن

  33,000 تومان یکبار
  خارج از دسترسی
 • گیفت کارت 20 دلاری پلی استیشن

  • آمریکا
  123,000 تومان یکبار
  خارج از دسترسی
 • گیفت کارت 40 دلاری پلی استیشن

  • آمریکا
  244,800 تومان یکبار
  خارج از دسترسی