گیفت کارت فیسبوک

 • گیفت کارت 5 دلاری فیسبوک

  34,500 تومان یکبار
  خارج از دسترسی
 • گیفت کارت 10 دلاری فیسبوک

  64,900 تومان یکبار
  خارج از دسترسی
 • گیفت کارت 25 دلاری فیسبوک

  159,900 تومان یکبار
  خارج از دسترسی