پلن خود را انتخاب کنید

99.99% آپتایم و بهترین پینگ تایم

64 نفره

> ترافیک نامحدود

> مدیریت ۱۰۰٪

> آپتایم 99.99%

> بک آپ روزانه

> پشتیبانی 24 ساعته

  • 64 نفر
    > ظرفیت
128 نفره

> ترافیک نامحدود

> مدیریت ۱۰۰٪

> آپتایم 99.99%

> بک آپ روزانه

> پشتیبانی 24 ساعته

  • 128 نفر
    > ظرفیت
512 نفره

> ترافیک نامحدود

> مدیریت ۱۰۰٪

> آپتایم 99.99%

> بک آپ روزانه

> پشتیبانی 24 ساعته

  • 512 نفر
    > ظرفیت